Beëdigde vertalingen


In bepaalde gevallen zult u de vertaling van uw document moeten laten beëdigen. Met 'beëdiging' wordt bedoeld dat de vertaler bij de rechtbank staat geregistreerd en aan de vertaling een verklaring hecht waarin hij/zij formeel bevestigt dat de inhoud van de vertaling identiek is aan de inhoud van het brondocument.